1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

FTP Kodları

Konusu 'Web Tasarım Dersleri' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 3 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.233
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  PHP - FTP Fonksiyonları
  FTP File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü) ünü temsil etmektedir.
  Aşağıdaki sabitler FTP Modülü (FTP_ASCII, ve FTP_BINARY) kullanıldığı zaman tanımlıdırlar.
  Bu komutların işlenebilmesi için scriptin başına

  dl("php3_ftp.dll");
  ifadesi eklenmelidir.

  FTP Fonksiyonları :

  ftp_connect : FTP bağlantısı açar.
  ftp_login : Bir FTP bağlantısına login yapar.
  ftp_pwd : O an içinde bulunulan klasör ü döndürür.
  ftp_cdup : içinde bulunulan klasörü değiştirir.(bir üst klasöre geçer.)
  ftp_chdir : FTP serverindaki klasörü değiştirir.
  ftp_mkdir : Klasör yaratır.
  ftp_rmdir : Klasör siler.
  ftp_nlist : Verilen klasördeki dosyaların listesini döndürür.(listeyi bir diziye atar)
  ftp_rawlist : Verilen klasördeki dosyaların detaylı listesini döndürür.
  ftp_systype : Bağlanılan FTP serverinin sistem tipini döndürür.
  ftp_pasv : Pasif modu açma veya kapama için kullanılır.
  ftp_get : Bağlanılan FTP serverindan dosya alır.
  ftp_fget : Bağlanılan FTP serverindan dosyayı alır ve açık olan bir dosyaya kaydeder.
  ftp_put : Dosyayı FTP serverina upload eder.
  ftp_fput : Açık olan bir dosyadan FTP serverina upload yapar.
  ftp_size : Girilen dosyanın boyutunu döndürür.
  ftp_mdtm : Girilen dosyanın son değiştirilme tarihini döndürür.
  ftp_rename : FTP serverindaki bir dosyanın adını değiştirir.
  ftp_delete : Girilen dosyayı FTP serveridan siler.
  ftp_site : Servera bir site komutu gönderir.
  ftp_quit : FTP bağlantısını kapatır.


  Örnek ftp uygulaması

  ftp_connect : FTP bağlantısı yapar.

  Kullanımı :

  int ftp_connect(string host,int[port]);
  Başarı durumunda ftp bağlantısı döndürür, hata durumunda False döndürür.

  ftp_connect() belirtilen hosta FTP bağlantısı yapar.PORT parametresi bağlantı için alternatif bir port sağlar.Yazılmazsa veya 0 değeri verilirse , Default FTP portu olarak 21 kullanılır.


  yukarı

  ftp_login : Bir FTP bağlantısına login yapar.
  Kullanımı :
  int ftp_login(int ftp_bağlantısı, string kullanıcıadı, string şifre);
  Başarı durumunda True, hata durumunda falase değerini döndürür.
  ftp_login() verilen ftp bağlantısına login yapar.

  yukarı

  ftp_pwd : Serverda içinde bulunulan klasörü döndürür.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_pwd(int ftp_bağlantısı);
  başarı halinde içinde bulunulan klasörü hata halinde False döndürür.

  yukarı

  ftp_cdup : Serverda bir üst klasöre geçer.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_cdup(int ftp_bağlantısı);
  başarı halinde True, hata halinde False döndürür.

  yukarı
  ftp_chdir : Serverda belirtilen klasöre geçer.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_chdir(int ftp_bağlantısı , string gidilecek_klasör);
  Başarı halinde True, hata halinde False döndürür.
  yukarı

  ftp_mkdir : Serverda yeni bir klasör yaratır.
  -------------

  Kullanımı :
  string ftp_mkdir(int ftp_bağlantısı,string klasör_adı);
  başarı halinde yeni bir klasör yaratılır,hata halinde False döndürür.

  yukarı

  ftp_rmdir : Serverda bir klasörü siler.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_rmdir(int ftp_bağlantısı,string klasör_adı);
  Başarı halinde True, hata halinde False döndürür.
  yukarı

  ftp_nlist : Verilen klasörde bulunan dosyaların listesini döndürür.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_nlist(int ftp_baglantısı,string klasör_adı);
  Başarı halinde elemanları dosyaadları olan bir dizi , hata halinde False döndürür.
  yukarı

  ftp_rawlist : Verilen klasörde bulunan dosyaların ayrıntılı listesini döndürür.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_rawlist(int ftp_baglantısı, string klasör_adı);
  ftp_rawlist() FTP LIST komutunu icra eder.ve sonuçları bir dizide döndürür.Her dizi elemanı text in bir satırına karşılık gelmektedir.Ayrıca ftp_systype() ile döndürülen sistem tip belirteci sonuçların nasıl yorumlanması gerektigini saptamada kullanılabilir.
  yukarı

  ftp_systype : Bağlı bulunulan FTP serverinin sistem tip belirtecini döndürür.
  -------------

  int ftp_systype(int ftp_baglantısı);
  Başarı halinde sistem belirtecini, hata halinde False döndürür.
  yukarı

  ftp_pasv : Pasif modu açar veya kapar.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_pasv(int ftp_baglantısı,int pasv);
  Başarı halinde True,hata halinde False döndürür.
  ftp_pasv() pasv parametresi True ise pasif modu açar.pasv parametresi False ise pasif modu kapar.
  yukarı

  ftp_get : Belirtilen dosyayı FTP serverindan alır.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_get(int ftp_baglantısı, string local_file, string remote_file, int mode);
  Başarı halinde True,hata halinde False döndürür.
  ftp-get() komutu remote_file ile belirtilen dosyayı serverdan alır ve bilgisayara local_file
  ile belirtilen isim ile kaydeder. mode parametresi FTP_ASCII veya FTP_BINARY olarak belirtilmelidir.

  yukarı

  ftp_fget : Belirtilen dosyayı FTP serverindan alır ve açık bir dosyaya kaydeder.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_fget(int ftp_baglantısı, int fp, string remote_file, int mode);
  Başarı halinde Trueihata halinde False döndürür.
  ftp_fget() komutu remote_file ile belirtilen dosyayı serverdan alır ve fp, dosya belirteci ile verilen dosyaya kaydeder.mode parametresi FTP_ASCII veya FTP_BINARY den birisi olmalıdır.
  yukarı

  ftp_put : Bilgisayardan belirtilen dosyayı alır ve FTP serverına kaydeder.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_put(int ftp_baglantısı, string remote_file,string local_file, int mode);
  Başarı halinde True,hata halinde False döndürür.
  ftp_put() bilgisayardan local_file ile belirtilen dosyayı alıp FTP serverina remote_file adıyla kaydeder.mode parametresi FTP_ASCII veya FTP_BINARY den birisi olmalıdır.
  yukarı

  ftp_fput : Bilgisayardan acık olan dosyayı alır ve FTP serverina kaydeder.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_fput(int ftp_baglantısı, string remote_file, int fp, int mode);
  Başarı halinde true,hata halinde False döndürür.
  ftp_fput() fp ile belirtilen dosya belirteci ile gösterilen dosyadan dosyanın sonuna kadar olan veriyi FTP serverina upload eder. Dosya servera remote_file ile belirtilen ad ile kaydedilir.mode parametresi FTP_ASCII veya FTP_BINARY den birisi olmalıdır.
  yukarı

  ftp_size : Verilen dosyanın büyüklüğünü döndürür.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_size(int ftp_baglantısı,string dosya_adı);
  Başarı halinde dosyanın büyüklüğünü,hata halinde -1 değerini döndürür.
  ftp_size() verilen dosyanın büyüklüğünü döndürür.Eğer bir hata oluşursa,mesela verilen dosya olmayabilir, -1 döndürür.Bütün serverlar bu fonksiyonu desteklememektedir.
  yukarı

  ftp_mdtm : Belirtilen dosyanın son değiştirilme tarihini döndürür.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_mdtm(int ftp_baglantısı,string dosya_adı);
  Başarı halinde bir UNIX timestamp ı, hata halinde -1 döndürür.
  Bu fonksiyonu bütün serverlar desteklememektedir.

  yukarı

  ftp_rename : FTP serverindaki bir dosyanın adını değiştirir.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_rename(int ftp_baglantısı,string dosya_adı,string yenidosya_adı);
  Başarı halinde True,hata halinde False döndürür.
  yukarı

  ftp_delete : FTP serverinda belirtilen dosyayı siler.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_delete(int ftp_baglantısı,string path);
  Başarı halinde True,hata halinde False döndürür.
  ftp_delete() FTP serverindan path parametresi ile belirtilen dosyayı siler.
  yukarı
  ftp_site : Servera bir site komutu gönderir.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_site(int ftp_baglantısı,string cmd);
  Başarı halinde True,hata halinde False döndürür.
  ftp_site() FTP serverina cmd ile belirtilen komutu gönderir.
  yukarı

  ftp_quit : FTP baglatısını kapatır.
  -------------

  Kullanımı :
  int ftp_quit(int ftp_baglantısı);

  yukarı


  ÖRNEK KOD :
  PHP:
  <?php
  dl
  ("php3_ftp.dll"); /*Scripte ?php3_ftp.dll? dinamik kütüphane  dosyasını 
  kullanmasını söylüyoruz.*/
  $host="ftp.ornek.com";
  $user="username";
  $pass="password";  
  if (!
  $ftp=ftp_connect($host)) //ftp ye  bağlanıyoruz.
  {
  echo 
  $host 
  echo (
  "Bağlantı yapılamadı.");
  exit;  
  }
  if (!
  ftp_login($ftp,$user,$pass)) //  username ve password giriyoruz.
  {
  echo (
  "Login  yapılamadı.");
  exit;
  }
  $local="main.htm";
  $remote="index.htm";
  ftp_get($ftp,$local,$remote,FTP_ASCII);  
  /* ftp_get kullanarak FTP serverindaki  index.htm dosyasını bilgisayarımıza main.htm olarak alıyoruz. ASCII modunda.*/  

  $local=?deneme.htm?;
  $remote=?ana.htm?;
  ftp_put($ftp,$remote,$local,FTP_ASCII);
  /*ftp_put kullanarak bilgisayarımızdaki deneme.htm dosyasını FTP  serverina ana.htm adıyla upload ettik. ASCII  modunda*/


  $files=ftp_nlist($ftp,deneme);
  $a=sizeof($files);
  echo  (
  "Deneme Klasöründeki Dosyaların  Listesi");
  echo
  "<br>";
  for(
  $i=0;$i<$a;$i++){
  echo  
  $files[$i];
  echo
  "<br>";
  }
  /*ftp_nlist komutu ile FTP serverindaki deneme klasöründeki bütün  dosyaları bir dizi halinde $files dizisine atadık.Daha sonra sizeof()  fonksiyonuyla $files dizisindeki eleman sayısını öğreniyoruz yani kaç dosyamız  olduğunu.Daha sonra for döngüsüyle bu dosyaların adlarını ekrana  basıyoruz.*/

  $dizin=ftp_pwd($ftp);
  echo 
  $dizin
  /*ftp_pwd komutu ile o anda içinde olduğumuz dizini öğrenip  ekrana basıyoruz.*/

  ftp_chdir($ftp,altklasör);
  /*ftp_chdir() komutu ile FTP serverinda dizin değiştirip  altklasör adlı dizine geçiyoruz*/
  ftp_rename($ftp,index.htm,main.php3);
  /*ftp_rename() komutu ile serverdaki index.htm dosyasının adını  main.php3 olarak değiştirdik.*/

  $sys=ftp_systype($ftp);
  echo (
  "System type : ");
  echo  
  $sys;
  echo 
  "<br>";

  /*ftp_systype() komutu ile FTP serverinin sistem tipini  öğrendik.Burada eğer FTP serverimiz Unix sistem üzerindeyse ekrana UNIX  yazacaktır.*/
  ftp_quit($ftp); //ftp  bağlantımızı kapattık.
  ?>
   
  1 person likes this.

Sayfayı Paylaş