Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.235
Tepki puanı
2.145
Puanları
163
Yaş
39
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
a. Solunum: Dış ortamdan oksijen alma ve bu oksijenin kullanılmasından sonra açığa çıkan karbondioksitin dışarı atılması olayıdır. Hayatta kalabilmek için bu olayın aksamadan devam etmesi gereklidir. Normal olarak yetişkin bir şahıs dakikada 15-20 defa nefes alıp verir.

Solunum yolları herhangi bir nedenle kapanır veya ortam havasındaki oksijen az olursa solunum durur ve birkaç dakika içinde boğulma meydana gelir. Solunumun durması nedeniyle ölüm olayı vücut direncine bağlı olmak üzere 3-7 dakika arasında gerçekleşir. Bu nedenle solunum durmaları esnasında ortalama 5 dakika içinde ilk müdahale yapılmalıdır.

Solunumu durduran sebepler üç başlık dltında toplanır:

1. Solunum yollarının herhangi bir sebeple tıkanması (suda boğulma, boğaza yabancı bir cismin tıkanması, boğazda şişlik, gazlarla boğulma vb.)

2. Solunum mekanizmasının bozulması (göğüs üzerine baskı, darbe, kasların kasılması vb.)

3. Beyindeki solunum merkezinin bozulması (elektrik ve yıldırım şoku, ilaçlar, uyuşturucular)

b. Boğulma Belirtileri: Baş dönmesi, nefes darlığı, süratli ve düzensiz nabız atışı, şuur kaybı, boyun damarlarında şişme, yüzde kızarma ve dudaklarda morarma.

c. Solunum Durmasının Tesbîti: Kazazedenin başını geriye doğru itip kulağınızı ağzına yaklaştırın ve göğüs hareketlerini izleyin. Eğer kazazede nefes almıyorsa:

o Solunum sesi duyulmaz, nefesinin sıcaklığı hissedilmez, göğüs hareketleri görülmez.

O Bu kontrollerden sonra, kazazede yeterli nefes alıyorsa normal solunumunu sürdürmesini sağlamak için sabit yan pozisyona getirilir.

d. Solunum Yollarının Açılması: Eğer nefes almıyor ise, önce mümkünse solunumu durduran sebepleri ortadan kaldırın. Kazazedenin başını hafif geriye doğru itin, ağzını

açarak dilini elinizle düzeltin, ağzının içinde, boğazında yabancı cisim varsa çıkartın, kusmuk veya kan varsa başını yana çevirerek dışarı akmasını sağlayın.

Eğer boğazına yabancı bir cisim kaçmışsa boğazındaki yabancı cismi çıkarmak için kazazedenin başı ve omuzları öne doğru eğilmeli, çocuksa baş aşağı sarkatılarak iki kürek kemiği arasına avuç içi ile vurmalı ve tekrar boğazına iki parmak sokularak cisim parmakla alınmaya çaIışılmalı veya kazazedenin arkasından gelerek ellerinizi beline dolayın ve sol el yumruk yapılarak kazazedenin kamı ile göğüs boşluğu arasına yerleştirin. Sağ elle sol eli kavrayın ve sıkıca bastırın. Bu basıncın etkisiyle boğazdaki yabancı cisim çıkar.

e. Suni Solunum: Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kazazede yine nefes alamıyorsa derhal suni solunuma başlanmalıdır.

En etkili suni solunum metodlan şunlardır:

1. Ağızdan ağıza-ağızdan buruna suni solunum

Kazazede düz bir yere sırt üstü yatırılır. Başı hafif geriye doğru itilerek nefes yolu açılır.

Bir elle burun delikleri kapatılır, ağzı açılır (Burundan yapılıyorsa ağzı kapatılır).

Derin nefes alınır ve alınan hava kazazedenin ağzından ciğerlerine üflenir ve göğüs hareketleri izlenir.

Kazazedenin nefes vermesini sağlamak için ağız geri çekilir ve tekrar derin nefes alınarak ağızdan hava üflenir.

Bu işlem bir dakikada en az 15 defa olmak üzere, kazazede normal nefes almaya başlayıncaya kadar sürdürülür. Nefes almaya başlodıktan sonra da sabit yan yatış pozisyonuna getirilir.

Çocuklarda hem ağızdan hem de burundan birlikte kısa aralıklarla daha az miktarda hava üflenir.

Ağızdan ağıza suni solunum maskeyle veya ağız üstüne örtülecek temiz bir bez üzerinden de yapılabilir.

2. Holger-Nielsen Metodu
Ağız ve burun kısımları suni solunuma müsait olmayan kişilere bu metod uygulanabilir.

Kazazede sert bir zemine yüzükoyun yatırılır, elleri başının altına yastıklanır ve başı yana çevrilir, ilk yardımcı kazazedenin baş tarafından bir veya iki dizini yere koyarak pozisyon alır..

Eller kazazedenin kürek kemiklerinin uçlarından aşağıda olmak üzere parmaklar açık ve baş parmaklar birbirine dokunur durumda yerleştirilir.

Kollar gergin tutularak omuzlardan gelen baskıyla kazazedenin göğüs kafesi üzerine baskı yapılır. Böylece ciğerlerdeki hava boşaltılmış olur.

Sonra kazazedenin dirseklerinden tutularak nefes almasını sağlayacak kadar yukarı kaldırılır. Ve bu İşlem dört beş saniye aralıklarla olmak üzere dakikada 15 defa yapılır. Küçük çocuklarda daha az basınçla daha sık aralıklaria yapılır. Kazazede norma! nefes almaya başladıktan sonra hemen kaldırılmaz. Sabit yan pozisyonda yatırılarak iyice kendine gelmesi beklenir.

Bu tür vakalarda ve bayılmalarda kazazede sırt üstü pozisyonda bırakılırsa her an boğulma tehlikesi söz konusu olabilir.
 
Yukarı