Türkiye’de Kadın

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.235
Tepki puanı
2.145
Puanları
163
Yaş
39
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
Türkiye’de Kadın

Eğitim

- 2000 yılı genel nüfus syaımı sonuçlarına göre Türkiye’de yaşayan 6 yaş üstü 29.5 milyon kadının yüzde 20’si okuma-yazma bilmiyor.
- Kadınların yüzde 21’i herhangi bir okul mezunu değil, yüzde 37’si ilkokul mezunu.
- 2004 İnsan Hakları Kalkınma Raporu’na göre ilk, orta ve yükzek eğitimde kız çocuklarının okullaşma oranı %68. bu oranla Türkiye sıralama da 100. sırada.
- Mesleki teknik eğitimde kız öğrencilerin okullaşma oranı %17.8. Erkek öğrencilerde bu oran %28.
- KESK verilerine göre, okula devam etmeyen 15-24 yaş grubundaki kadınların %40’ı aileleri izin vermediği için ilk öğretmden sonra okullarından ayrılıyor.
- KSGM verilerine göre mimarların %31’i doktor ve operatörlerin %29’u, öğretmenlerin %44’ü, avukatların %26’sı, profesörlerin %25’i, hakim ve cumhuriyet savcılarının %18’i kadın.

Çalışma yaşamı

- 2003te 15+ yaş grubunda kadın nüfusu 24 milyon 652 bin. Kadın işgücü 6 milyon 555 bin. İstihdam edilen kadın sayısı 5 milyon 891 bin.
- 1990’da %34 olan kadınların işgücüne katılma oranı 2993’te %26’ya indi.
- 2003 Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre işgücüne katılım oranları evli olmayan kadınlarda %35, evli kadınlarda %25.3, boşanmış kadınlarda %41.2. 20-29 yaş grubundaki kadınların işücüne katılım oranı, 29-40 yaş grubundaki kadınlardan daha yüksek.
- 2003’te kadınalrın %58.5’i tarım sektöründe, %28’i hizmetler sktöründe ve %12.9’u sanayide çalışıyor.
- 2003 rakamlarına göre kadınların %49’u ücretsiz aile işçisi, %38.1’i ücretli ve yevmiyeli ve %13.5’i kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor.
- Türkiye’de ücretli, maaşlı çalışan kadınların sayısı 1.7 milyon iken, ücretli, maaşlı çalışan erkeklerin sayısı 7.4 milyon.
- İşsizlik oranı 2003’te 10. iken (kadınlar için 10.1) 2004’ün ilk çeyreğinde %12.4’e (kadınlar için 11.2) çıktı.
- Kentlerde kadın işsizliği %19. Bu oran işsizliğin gerçek boyutlarını göstermiyor.
- Yoğun işsizlik ortamında kadınlar iş başvurusu yapmaktan vazgeçiyor. İşgücüne dahil olmayan kadınların (17 milyon 455) sadece %2’sinin işbaşı yapmaya hazır olduğunu beyan etmesi bu tespiti doğruluyor.

Çalışma Koşulları

- 2004 İnsani Geliştirme Raporu’na göre Türkiye’de kadınların kazancı, erkeklerin kazancından %40 daha az.
- 2004’te yapılan İş Yaşamında Üst Yönetim ve Siyasette Kadın araştırmasına göre, Türkiye’de çalışan kadınların %14’ü cinsel tacize uğruyor. Cinsel tacize uprayan kadınların yarısından fazlası işten ayrılıyor.
- Dr. Fevziye Saylan’ın araştırmasına göre eğitim sektöründe çalışan kadınların %15’i işyerinde cinsel tacize uğruyor.
- Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin ücreti, çalışan kadınların ortalama ücreti ile hemen hemen aynı. (2004’te kreş ve gündüz bakımevleri için belirlenen üst sınır 635 milyon TL. SSK verilerine göre kadınların ortalama ücreti 667 milyon TL).
- Kadınların %57.1’i ev işleri ve çocuk bakımına günde 3 saatten fazla, hafta sonları ise 5 saatten fazla zaman ayırıyor. Çocuk bakımı, yemek hazırlama, temizlik işleri için eşlerinden destek görmüyor.
- DİE verilerine göre kadınların (özellikle kentli kadınların) %70-80’inin yeöek pişirme, bulaşık ve benzeri ev işlerini kendileri yapıyor. Yine aynı araştırmaya göre 15-49 yaş grubunda yer alan kadınların, %70 ila 80’i çocuk bakımını da üstlenmiş durumda.
- Çalışan kadınlar ev içi üretm faaliyeine günde ortalama 2 saat 43 dakika, erkekler 54 dakika ayırıyor.
- Evlenince, koca veya babalarından işten ayrılma yönünde baskı gördüğünü söyleyen kadın oranı %24. Kadınların %64’ü ise evlenince, hiçbir baskı görmeden kendi isteğiyle işten ayrılıyor.

Karar alma mekanizmaları

- Türkiye’de kadın yönetici oranı %10 olarak düşünülüyor. BMKP İnşani Gelişme Raporu’nda bu oran %7.
- 2004 BM İnsani Gelişme Raporu’nda kadınların karar alma mekanizmalarında yer alma oranlarından yola çıkılarak hesaplanan Toplumsal Cinsiyet Güçlendirme Ölçütü sırlamasında 73. sırada yer alıyor.
 
Yukarı