Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtım

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.235
Tepki puanı
2.145
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
logo100.gif

339qcjo.jpg

Açıklama
Yıldız Teknik Üniversitesi (kısaca YTÜ), İstanbul'da bulunan yedi devlet üniversitesinden biridir ve 1911'e uzanan tarihi ile, Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla,Fransa'nın başkenti Paris'teki Ecol de Conducteur'ün müfredat progamı esas alınarak, Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Türkiye'nin en eski 2. teknik üniversitesidir.
Türkiye'nin en iyi ve en köklü üniversitelerinden biri olarak kabul edilir. Ülkemize bir çok devlet adamı, milletvekili, akademisyen, sanatçı, ekonomist, mühendis, iş adamı yetiştirmiş, (Jak Kamhi, Ali Coşkun, Faruk Çelik, Algan Hacaloğlu, Hasan Doğan vb.) İstanbul Yıldız'da (Beşiktaş) bulunan fakültelerini de, yaklaşık 10 yıldır, Osmanlı Devleti'nin, Selimiye Kışlası'ndan sonraki en büyük kışlası olarak kabul ettiği Davutpaşa Kışlası'na taşıyan ve taşınmasına da devam edilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin araştırma - geliştirme, sanayi ve ticaret alanları başta olmak üzere, gün geçtikçe parlayan çok önemli bir markasıdır, parlayan bir ışığıdır. Kampüslerinde bulunan Otağ-ı Humayun'u (Padişah evi) , sarayları, sosyal tesisleri, kışla zamanında kullanılan iştima alanlarının ve cephaneliklerinin restorasyonu sonucu oluşturulan, yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla ve yapımı 1830'lu yıllara dayanan taş binalı fakülteleriyle benzerine az rastlanır kampüsleri bulunmaktadır.


Tarihçe


Üniversite günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.


Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):

Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.

Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):

1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.


İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):

Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):

03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.


Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992):

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.


Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):

03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
BİLGİ EDİNME

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi Kurum ve kuruluşalrın basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimleri oluşturulur gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edinme Birimi kurulması gerekmektedir. Üniversitemizde, bu birim Basın. Tanıtım ve Halkla İletişim Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.


Başvuru İşlemi

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bu kapsamdaki gerçek ve tüzel kişilerin Üniversiteye başvurularını kabul edip istisnalar dışındaki istenilen her türlü bilgi ve belgeleri başvuranların kullanımına sunmak ve başvurularını etkin, süratli, doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü saymıştır.

Adı geçen Kanun kapsamındaki sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için başvurular Bilgi Edinme Birimine Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak yazılı, elektronik posta veya faks yoluyla yapılır.


Başvuru Ücretleri

Bütçe Kanununda belirlenecek ilkelere göre bilgiye erişim ücret tarifesi belirleninceye kadar Kurum ve kuruluşlar bilgi veya belgeye erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.

İLETİŞİM


Tel: 0(212) 260 08 00
0(212) 383 70 70
 
95439282.png

Akademik Birimler

Fakülteler

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Önceden Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dahilindeki Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinin 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi adı altında toplanmasıyla oluşmuştur. Üniversitenin Yıldız Kampüsü'nde yer alır fakat Davutpaşa Kampüsü'ne taşınmak üzere 2003 yılında projesi hazırlanmış ve üniversitenin 100. yılında yeni binasına taşınması beklenmektedir.
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik Mühendisliği Bölümü
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi

Sekiz bölümden oluşan Fakültenin ilk kuruluşundan bu yana hizmet veren bölümler Fizik, Kimya ve Matematik bölümleridir. Fakülte Davutpaşa Kampüsü'ndeki tarihi taş binada faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Biyoloji Bölümü
 • Fizik Bölümü
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • İstatistik Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Matematik Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Makina Fakültesi

Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesinden 1992 yılında ayrılmıştır. Makina Fakültesi,1993 yılında kurulmuş olup, Fakülte bölümlerinden, Makina Mühendisliği 1938-1939, Endüstri Mühendisliği 1993 ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1982 yıllarında eğitime başlamıştır.Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2009 yılı itibariyle Makine Fakültesi bünyesinden ayrılmış ve başlı başına bir fakülte olmuştur.
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Makina Tasarım Opsiyonu
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nin kökeni 1967 yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesindeki Makine Bölümü'ne bağlı olarak kurulan Gemi Opsiyonu bölümüne dayanır.Bu bölüm 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesindeki Makine Bölümü'nde Gemi Makinaları Dalı adını almıştır.Gemi Makinaları Dalı,akademinin 1982'de Yıldız Üniversitesi'ne dönüşmesiyle kurulan Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü adıyla faaliyete geçmiştir.1993'te aynı adla Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bünyesine geçmiş,2006'da aynı fakültede Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü adını almıştır.Makina Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile birlikte 2009 yılında Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi olarak Makina Fakültesi'nden ayrılmıştır.
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Fakültesi

1942 yılında Emin Onat tarafından İstanbul Teknik Okulu'nun bir bölümü olarak kurulan Mimarlık Fakültesi, lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 uzmanlık programı (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapi fiziği, kentsel koruma ve planlama, kentsel mekân organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve planlama, peyzaj planlama) ile 80 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 43 araştırma görevlisi, 1300'ü aşkın lisans, 350'yi aşkın yüksek lisans, 150 doktora öğrencisi ve 10000'den fazla mezunuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte Yıldız Kampüsü'nde 1880'lerde yapılmış tarihi binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında Çukursaray binasında faaliyetine başlamıştır. Fakülte, 1993 yılında kurulan İktisat Bölümü ile faaliyetlerine başlamıştır. 1996 yılında İşletme Bölümü ve 1999 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulmuştur. Fakülte 2000'den beri, Yıldız Sarayının bir parçası olan Yaverler Dairesi'nde hizmet vermektedir. Fakülte binası aynı zamanda 1925 senesinden 1936 senesine kadar hizmet veren ve 1936 yılında Atatürk'ün isteği ile Ankara'ya taşınan bugünkü adı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne (Mekteb-i Mülkiye) ev sahipliği yapmıştır.
 • İktisat Bölümü
 • İşletme Bölümü
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
İnşaat Fakültesi

1911 yılında kurulmuş olan, üniversite'nin en köklü bölümü olan İnşaat Mühendisliği Bölümünü'nün de bağlı bulunduğu fakülte, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği eğitimi de vermektedir. Yeni binasıyla Davutpaşa Kampüsü'nde eğitime devam etmektedir.iski genel müdürü Prof.dr Ahmet DEMİR in de bir dönem dekanlığını yaptığı ve halihazırda da öğretim elemanları arasında yer aldığı fakülte yeni binaya taşınmasıyla birlikte,daha modern ve kaliteli bir eğitim vermeye başlamıştır.
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Harita Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü
Kimya-Metalurji Fakültesi

Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır. Davutpaşa Kampüsü'ndedir.
 • Biyomühendislik Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Matematik Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Eğitim Fakültesi

Fakülte Davutpaşa Kampüsü'nde yer almaktadır.
 • Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
 • İlköğretim Bölümü
Sanat ve Tasarım Fakültesi

1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde 7 lisans, 5 lisansüstü programı mevcuttur. Geçmişi 1989 yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı'na kadar gitmektedir. Yıldız Kampüsü'ndedir.
 • İletişim Tasarımı Bölümü
 • Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Müzik Toplulukları ProgramıDuysal Tasarım Ana Bilim DalıDans Programı
 • Sanat Bölümü
Bileşik Sanatlar ProgramıSanat Yönetimi ProgramıFotoğraf ve Video Programı Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üniversitede yüksek lisans eğitimine 1959 yılında (o zamanki adı İstanbul Teknik Okulu) "İhtisas Bölümü" adıyla başlanmıştır. Enstitünün 21 anabilim dalı ve 99 programı (49 tezli, 4 tezsiz, 4 ikinci öğretimde tezsiz yüksek lisans ve 42 doktora) bulunmaktadır. Programlardan 57’si mühendislik, 22’i mimarlık ve 20’si temel bilimler alanları ile ilgilidir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1983 tarihinde kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsüsü'nde 8 anabilim dalına bağlı 19 programda çalışmalar yapılmaktadır. Enstitü Yıldız Yerleşkesi tarihi Çukursaray binasındadır.
Yüksekokullar

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu'nun kurulmasına ilişkin protokol, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Durul Ören tarafından imzalanmıştır.
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksek Okulu, Temel İngilizce ve Modern Diller olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Temel İngilizce Bölümü'nde yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilere İngilizce Hazırlık öğretimi verilir. İleri düzeyde İngilizce dersleri ile diğer yabancı dillerin dersleri Modern Diller Bölümü tarafından verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu Davutpaşa Yerleşkesi'nde yer almaktadır.
 • Temel İngilizce
 • Modern Diller Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

Meslek yüksek okulu ve yurtlar bu kampüste yer almaktadır. Ayazağa'dadır
 
Yıldız Kampüsü
Tarihçe
Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma amacıyla kullanılmıştır. II.Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar Dairesi ( Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.
İletişim Bilgileri
Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
Tel: 0212 259 70 70 (40 Hat)DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
Tarihçe


Kışlanın bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans dönemine kadar uzandığı; bölgenin, askeri ve saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu; İstanbul'un alınması sırasında da askerin konaklamasına hizmet verdiği ve Sultan Mehmed'in otağının burada kurulmuş olduğu söylenir.

Bu işlevler Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, bölge 15.yy'dan itibaren saray ve askeri törenlere hizmet veren bir alan olmuştur. Davutpaşa Kışla'sı, II.Mahmud'un (1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nı tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla olarak yapılmıştır. Mimarı Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı 1831-1832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920'de kapatılmıştır. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi (1999 yılında) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.İletişim Bilgileri


Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul
Tel : 0212 383 70 70
Faks: 0212 449 15 14

AYAZAĞA KAMPÜSÜ
Tarihçe
Meslek Yüksek Okulu ve Yurtlar bu kampüsde yer almaktadır.

İletişim BilgileriBüyükdere Caddesi 80670
Maslak-İstanbul
No: 0212 285 05 30 (4 Hat)
Faks: 0212 276 68 88RESİMLER
yildiz_teknik_universitesi1.jpg
y%C4%B1ld%C4%B1z-teknik-%C3%BCniversitesi_15977.jpg
yildiz-teknik-universitesi-proficiency-hazirlik-sinif-atlama-ingilizce-yeterlilik.jpg
rektor4.jpg
 
y%C4%B1ld%C4%B1z-teknik-%C3%BCniversitesi_15976.jpg


y%C4%B1ld%C4%B1z_teknik_%C3%BCniversitesi_blogla_pazarlama_semineri+%283%29.jpg
 
Back
Yukarı